top of page
Astonomical Clock

Angyali előrejelzés 
2023.06.05-2023.06.11

Hetente frissülő angyali előrejelzésünkből megtudhatod, hogy az Angyalok milyen üzenetet szeretnének neked átadni az adott hétre vonatkozólag. 

2.png

KOS

Azért választottuk ezt a kártyát, hogy emlékeztessen a kapott jóságra, és annak fontosságára, hogy hálásak legyünk az ajándékokért.
Bolygónk valójában telve van a kegyelem gyümölcseivel, csak észre kell vennünk. Zadkiel arra tanít, hogy nyissuk meg szívünket, és forduljunk kedvességgel és nagylelkűséggel mások felé. A végső jóllétben és örömben, amelyet Forrásként ismerünk, nincs nélkülözés vagy hiány. A veszteség csak földi állapot, ami kielégíthetetlen birtoklási vágyunkból fakad. Ezért engedjük, hogy kapott ajándékainkból mások is részesüljenek, akik velünk együtt járják az utat.

5.png

IKREK

Az élet fája ebben a pillanatban is áradó bőséggel tölti meg életünket. Ezért történhetett, hogy Uriel kártyáját választottuk. Minden bőség magja a Forrás. Ha tökéletesen hiszünk ennek az isteni nektárnak az áradásában, akkor Isten bőkezűsége is hasonló mértékben nyilvánul majd meg felénk. Gyarapítsuk hitünket a csodálatos eredmények fényében, amelyeket elértünk.

6.png

OROSZLÁN

Samael az elme békéjét hozza el nekünk, amely egyike a nagyszerű angyali ajándékoknak. A békesség állapotában mindig érezni fogjuk a Forrás örökké gondoskodó gazdagságát. A békesség azt jelenti, hogy rábízhatjuk gondjainkat Istenre, mivel csodái révén Ő mindig megoldást hoz számunkra. Engedjük hát, hogy erős hit fejlődjön ki bennünk a békesség iránt, ahelyett hogy folyton az egónkat követnénk, amely mindig nehézségek elé állít minket. A békesség elménk természetes állapota, ha elfogadjuk Isten kegyelmét.

10.png

MÉRLEG

Ha ezt a kártyát húzzuk, akkor Szandalfón arra kér bennünket, írjunk listát elvárásainkról, hiszen ezek szándékaink magjai. A gondolat teremti a valóságot, vagyis ha ez a kártya felbukkan, valóban arra kérnek minket, hogy pontosan fogalmazzuk meg szándékainkat, és tűzzünk ki célt hozzájuk. Eredményt csak a tisztán meghatározott cél hozhat. Az angyalok azt szeretnék, hogy megtapasztaljuk a szeretetet, az örömöt és a sikert. Ennek érdekében képzeljük el magunkat és szeretteinket abban a nagyszerűségben fürödve, amely szándékunknak köszönhetően bekövetkezhet. Ez a talaj, amelyből a bőség teremhet.

3.png

NYILAS

Ez a kártya jelzi, hogy a hit életünk jelenlegi szakaszának része kell legyen, és Raziel is a segítségünkre kíván lenni. Szent hívással szólítsuk magunkhoz az arkangyalt, ha hitünket növelni szeretnénk, vagy bátorságra van szükségünk, hogy kilépjünk egy ismerős és biztonságot nyújtó helyzetből. Ha új kalandra indulunk, a mindenség misztériumainak fellegei körülöttünk lebegve a segítségünkre lesznek. Kérdezzük meg magunktól: „Mit kell elengednem az életemből?” Ha ragaszkodunk egy olyan gondolathoz, érzéshez vagy élethelyzethez, amelyet inkább el szeretnénk engedni, csak megnehezítjük a dolgunkat. Engedjük el, és hagyjuk, hogy isten eljöjjön hozzánk.

11.png

VÍZÖNTŐ

A kártyalap arra utal, hogy mostanában siettünk teremteni, bizonyságot tenni. Legyünk engedékenyebbek, és tapasztalni fogjuk, hogy a türelem aktív szerepet játszik az idő és távolság, az elképzelés és létrehozás viszonylatában. Meditáljunk a csenden, hogy szenvtelenül vehessük számba vágyainkat. Elmélkedjünk a gízai piramisok nagyszerűségén. Gondoljuk el, hány hosszú évet vett igénybe felépítésük, mégsem kételkedett benne senki, hogy egyszer állni fognak. Mi több, már 4.500 éve magasodnak a sivatag homokjában. Emlékezzünk, hogy minden megnyilatkozás mögött a hármas szám rejtőzik. Ez Mihály tanításának alapja. Tűnődjünk ebben a nyugalomban és csendességben.

2.png

BIKA

Rendkívüli, új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Új emberekkel kerülünk kapcsolatba, új helyeket ismerünk meg, és új feladatokba kezdünk. Samael szeretettel kíván segíteni nekünk, és mivel a változást gyakran szorongás előzi meg, arra kér, hívjuk segítségül Atlantisz összes angyalát, hogy biztosak lehessünk benne, oda fogunk megérkezni, ahová indultunk. Ám mielőtt ez megtörténhetne, talán megfelelő lenne, ha lemondanánk régi terveinkről, elhagynánk korábbi viselkedési szokásainkat, ötleteinket vagy ismerőseinket. Lássuk úgy az "újat", mint találkozást a Forrással, mint feltöltődést, új életerőt. Olyan ez, mint amikor reménnyel, szeretettel és örömmel üdvözöljük a hajnalt, az új napot.

4.png

RÁK

Gábriel tudatni szeretné velünk, hogy számos áldást kapunk az Angyali Királyságokból. Ne álljunk ellent, fogadjuk el őket. Az öröm és szeretet, amelyet kapunk, közvetlenül a Forrásból ered, és minden más tapasztalatunkat felülírja. Ez a két érzelem olyan érték, amelyekben mindig az áldás szent pillanatában részesülünk. Az Angyali Szolgálat szerető fonál köztünk és Isten között, és e szolgálat eredményeképpen elhárulnak előlünk az akadályok. A félelem elrejti előlünk az angyalokat. Győzzük le, és az áldás elborít minket. Mondjunk imát az Isteni Nőiségnek, és feltárul az Égiekkel való kapcsolatunk.

9.png

SZŰZ

Metatron, Isten krónikása gondolataink és érzelmeink hangján szól hozzánk. Ez a kártya azt kívánja tőlünk, hogy kövessük ösztöneinket és sugallatainkat. Amikor ezt az orákulumot húzzuk, e nagyhatalmú Tanító angyal dicsősége övez majd bennünket. Csodálatos emberi lényként érdemesek vagyunk üzenetének befogadására. Mint minden védőszellem, ő is a Forrásból emelkedik ki, és szent mannával táplál minket, hiszen lelkünk Isten temploma. Ezért alkotásaink által megoszthatjuk Isten dicsőségét másokkal. Fontos, hogy Metatron tanítását csendes nyugalommal fogadjuk.

14.png

SKORPIÓ

Ha ezt a kártyát húzzuk, Jofiel arra kér bennünket, hogy engedjük el a múltunkból táplálkozó negatív érzelmeket, és szabaduljunk meg a fájdalom szövevényétől, amely megakadályozza, hogy határtalan örömben és szeretetben éljük az életünket. a megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfogadjuk a helytelen magatartást. Azt jelenti, hogy többé nem vagyunk hajlandók cipelni a reakcióink által kiváltott fájdalmat. Ha nem vagyunk képesek szívből megbocsátani, akkor keserűségre kárhoztatjuk magunkat. Engedjük, hogy Jofiel levegye vállunkról ezt a terhet.

8.png

BAK

Ez a kártya arra emlékeztet, hogy szellemi uralmunk trónja vár minket, és hogy birtokában vagyunk a Teremtő minden hatalmának. Ha megleljük lelkünk célját, és spirituális keresőként élünk a világban, gyakran szembesülnünk kell mások elutasításával. Az ő életükből hiányzik Isten, ezért fordulnak ellenünk. Mihály szeretné, ha az Egy Elme, az Én Jelen Vagyok univerzumában igaz hatalmunk trónját elfoglalnánk. e pillanatban az isteni kegyelem átáramlik rajtunk, és figyelmeztet, hogy ami bennünk van, az van rajtunk kívül is.

12.png

HALAK

Mindannyian a szellemi felszabadulást keressük. Ha elérjük, lelkünk sasként szárnyal majd, és megmerítkezik az isteni szeretet kábulatában. A kártya azt jelzi, hogy most szükségünk van Jofiel földöntúli segítségére. Arra buzdít, hogy meditáljunk a nagyhatalmú arkangyal erejének csodálatos sárga fényén. a belőle áradó fényes égi frekvencia rezgése lehetővé teszi, hogy mindenkor pártatlanok maradjunk. Jofiel átvállalja terheinket, és elvezet a tisztánlátáshoz. A szabadulás kiragad bennünket helyzetünkből, megszabadít, bármi tartsa is fogva szellemünket.

Részletesebb elemzést, jóslást szeretnél?
Szeretnéd megoldani a problémáid? Válaszokra van szükséged?

Tanácsadóink várják megkeresésed!

bottom of page