top of page

JósVilág - Általános Szerződési Feltételek

1.      A JósVilág - székhely és levelezési cím: 2720 Pilis, Táncsics Mihály utca 48, adószám: 60357724-1-33 - (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) különböző reklámfelületeken meghirdetett elérhetőségeken vehető igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti.

 

2.      A Szolgáltatás (JósVilág Online Tv) leírása

A Szolgáltatás a szolgáltató weboldalán (www.josvilag.hu) található Online TV-n keresztül érhető el a Szolgáltatást igénybevevők (továbbiakban Fogyasztó) számára. A szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó ingyenesen veheti igénybe a szolgáltatást. 

 

A Szolgáltatás (ingyenes jóslás a JósVilág Online Tv-ben) igénybevételének menete:

a)      Regisztráció: A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell a különböző weboldalakon meghirdetett felületen. A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

-        név,
-        e-mail cím

c)      A Szolgáltatás igénybevétele:

A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó a www.josvilag.gportal.hu oldal látogatásával felhasználónévének és jelszavának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe, ahol ingyenesen teheti fel a kérdését a JósVilág Online Tv adásában szereplő műsorvezető tanácsadónak.

Az adásidő illetve az online tévé adásaink népszerűsége miatt, a fogyasztó egy alkalommal, csak 1 konkrét kérdést tehet fel a műsorvezetőnek. Amennyiben több kérdést is feltesz, a műsorvezető választja meg - saját belátása szerint - hogy a fogyasztó mely kérdésére ad választ az élő adás során.

d)  A Szolgáltatás díja.

A szolgáltatás ingyenes.

e)  Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az élő online műsort rögzítse, valamint személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje.  

f)   Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) rögzítse, a Szolgáltatás hangfelvételét:

       - bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
      - a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
      - sokszorosítsa;
      - terjessze (akár promóciós célból is); és
      - bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

 

 

3.  A Szolgáltatás (Ezoterikus tanácsadás) leírása

A Szolgáltatás a szolgáltató weboldalán (www.josvilag.hu) található tanácsadók közvetlen elérhetőségén keresztül vehető igénybe. A szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó vállalja, hogy a szolgáltatás díját közvetlenül a kiválasztott tanácsadónak kifizeti.

 

A Szolgáltatás (ezoterikus tanácsadás) igénybevételének menete : 

  • Fogyasztó a Szolgáltató weboldalán található tanácsadók közül legjobb belátása szerint választ

  • A Fogyasztó közvetlenül a kiválasztott tanácsadóval veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeken

  • A szolgáltatás részletei (szolgáltatás ára, időpontja, fizetési lehetőségek stb.) kizárólag a kiválasztott tanácsadó és a Fogyasztó közti megállapodás alapján dől el.

  • A Szolgáltató semmiféle közvetítési jutalékot nem kap a tanácsadótól, illetve nem részesül a tanácsadó bevételéből sem.

4.  A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

 

5.  Szolgáltató nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

 

6. A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

7.  Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

8.  A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegü, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

9.  A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

10.  A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

11.  A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

12.  Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban

 

13.  Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

14.  A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybe vételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így elektronikus levélben történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását a JósVilág végzi. 

15.  A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről elektronikus levelet küldenek az info.josvilag@gmail.com címre.

16.  Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető ügyfélszolgálatot biztosít az info.josvilag@gmail.com címen. Az ügyfélszolgálati email címen a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

17.  A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

18.  Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

Érvényes : 2010.07.27-től visszavonásig.

**********************

Jósvilág - A segítő kéz - Facebook nyereményjáték szabályzat

bottom of page